Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 

Диплом: Обгрунтування бізнес-плану (проекту) створення підприємства малого бізнесу (ID:15768)

НазваниеОбгрунтування бізнес-плану (проекту) створення підприємства малого бізнесу (Код работы:15768)
Общая информация Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Диплом
Объем: 100 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 15768
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 2648
NEW!!!Предварительный просмотр работы
СМОТРЕТЬ РАБОТУ >>>
СодержаниеВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 8 1.1. Сутність та роль бізнес планування 8 1.2. Методичні аспекти складання розділів бізнес плану 16 1.3. Особливості оцінки ефективності інвестицій при обґрунтуванні проекту створення підприємства 37 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „БАЙТ” 49 2.1. Загальна характеристика проекту (резюме) 49 2.2. Загальна характеристика підприємства і продукту (послуги) 51 2.3. Аналіз ринку та основних конкурентів. SWOT аналіз підприємства 52 2.4. Розробка плану виробництва підприємства 60 2.5. Організаційний план реалізації проекту ТОВ „Байт” 66 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТОВУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БАЙТ» 74 3.1. Розробка фінансового плану діяльності підприємства ТОВ „Байт” 74 3.2. Визначення економічної ефективності вкладення капіталу в створення підприємства ТОВ „Байт” 86 ВИСНОВОК 98 ЛІТЕРАТУРА 105
Литература1. Аведян Л.Й. Економіка: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 220 с. 2. Агаджанов Грант Карапетович. Економіка водопровідно- каналізаційних підприємств: Навч. посібник для студ. екон. і будівельних спец. вищ. закладів освіти. — Х. : Основа, 2000. — 303с. 3. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. з англ. під загальною ред. Каптурецкого Ю. Н. – СПб: Пітер, 2001., 400 с. 4. Андрійчук Василь Гаврилович. Економіка аграрних підприємств / Київський національний економічний ун-т. — 2. вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 624с. 5. Ассель Генрі.Фінансове планування: принципи і стратегія: Підручник для вузів. – М.: ИНФРА-м, 2001., 804 с. 6. Бажал Юрій Миколайович. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник / Міжнародний фонд Відродження. — К. : Заповіт, 1996. — 240с. 7. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — К. : Знання-Прес, 2001. — 581с. 8. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — К. : Знання-Прес, 2001. — 581с. 9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - Москва: Финансы и статистика, 1998. - 480 с. 10. Бандур Семен Іванович, Заяць Тетяна Анатоліївна, Терон Ірина Василівна. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / НАН України Рада по вивченню продуктивних сил України. — К. : РВПС України НАН України, 2002. — 250с. 11. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С.. Політична економія Загальна економічна теорія (Ч.1) Спеціальна економічна теорія (Ч.2): Підруч. для студ. економічних спец. вищих навч. закладів усіх рівней акредитації. — К. : Ніка-Центр, 2000. — 527с. 12. Беда Федір Петрович, Наконечний Лев Іванович. Економіка, організація та планування діяльності підприємств: Навч. посібник. — Л. : Каменяр, 2001. — 266с. 13. Бернстайн А. Анализ финансовой отчетности. Теория и практика. Пер. с англ./ Ред. Елисеева И.И. - Москва: Финансы и статистика, 1996. - 624 с. 14. Білецька Л. В., Білецький О. В., Земляков І. С., Жовковська Т. Т., Олійник О. С. Економічна теорія: графіки, формули, схеми, терміни: Навчально-метод. посібник для студ. екон. спец. вузів / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. — 220с. 15. Білик Віталій Онуфрійович, Саблук Петро Трохимович, Шкарбан Дмитро Володимирович, Гойчук О. І., Орехівський Г. А. Економічна теорія: Навч. посіб. для студ. та викл. агр. закл. освіти / Віталій Онуфрійович Білик (ред.), Петро Трохимович Саблук (ред.). — 4.вид., перероб. та доп. — К. : ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с. 16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами - Киев: МП Итем ЛТД, 1998. - 536 с. 17. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств: Навч. посіб.. — Л. : Сполом, 2000. — 212с. 18. Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекций: Навчальне видання: .- М.: Дело и сервис, 1998.- 288 c. 19. Бутинець Тетяна Анатоліївна, Чижевська Людмила Віталіївна, Береза Світлана Леонідівна. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., що навч. за освітньо- проф. програмою підгот. бакалавра з екон. зі спец. 7.050201 Менеджмент організацій та 7.050107 Економіка підприємств / Житомирський інженерно- технологічний ін-т — Житомир : ПП Рута, 2000. — 670с. 20. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Озеран В. О. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: Зб. задач і вправ:Практикум:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, що навч. за освітньо- проф. програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. 7.050201 Менеджмент організацій та 7.050107 Економіка підприємств / Житомирський інженерно- технологічний ін-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.) — Житомир : ПП Рута, 2001. — 448с. 21. Ватаманюк Зіновій Григорович, Панчишин Степан Михайлович, Ревенчук Сергій Корнійович, Буняк В. Г., Гнатюк Н. І. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Зіновій Григорович Ватаманюк (ред.), Степан Михайлович Панчишин (ред.). — К. : Видавничий дім Альтернативи, 2001. — 606с. 22. Вихрущ В. П., Андрушків Б. М., Харів П. С., Федорович Р. В., Тирпак І. В. Економіка підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів і вузів / Тернопільська академія народного господарства / П.С. Харів (ред.). — Т. : Економічна думка, 2000. — 449с. 23. Вихрущ В. П., Олійник В. М., Комаринський Я., Федорович Р. В., Тирпак В. Економіка підприємств / Тернопільська академія народного господарства / В.П. Вихрущ (ред.). — Тернопіль, 1995. — 204с. 24. Воробйов Євген Михайлович, Гриценко Андрій Андрійович, Лісовицький Володимир Миколайович, Соболєв Володимир Михайлович. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Євген Михайлович Воробйов (ред.). — К. Х. : ТОВ Корвін, 2003. — 703с. 25. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент: Учебник.- М.: Консат банкир, 1996. - 455 с. 26. Голубков Е. П. Фінансові дослідження: теорія, методологія і практика. – М.: Видавництво «Фінпресс», 2002., 416 с. 27. Гончарова Л.В. Использование аграрного производственного потенциала в экономическом механизме хозяйствования (на примере Ростовской области): Автореферат дисертації: Наукове видання: , 1992.- 18 с. 28. Гордійчук Андрій Савич, Стахів Ольга Андріївна. Економіка і організація діяльності водогосподарських підприємств: Навч. посібник спец. 7.050.107 Економіка підприємства спеціалізації Економіка водного господарства / Рівненський держ. технічний ун-т. — Рівне : РДТУ, 2000. — 272с. 29. Государственное регулирование экономики. Задания семинарских и практ. занятий для студентов заочного факультета эконом. отдел: Методические указания: , 1996.- 36 c. 30. Гриценко Олена Аврамівна, Дарнопих Геннадій Юрійович, Задихайло Анатолій Максимович, Камериста О. А., Лизогуб В. А. Економічна теорія: Конспект лекцій / Українська юридична академія. — Х., 1995. — 188с. 31. Грузинов А.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие: Навчальне видання: .- 2-е изд..- М.: Финансы и статистика, 1998.- 208 c. 32. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчань. Допомога. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 208 с. 33. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века: Учебное пособие.- Минск: Экономпресс, 1997.- 416 c. 34. Економіка підприємств АПК: Навч. посібник для вузів / Тернопільська академія народного господарства / С.Л. Дусановський (ред.). — Тернопіль : Тернопіль, 1997. — 260с. 35. Економіка підприємств: Зб. практичних завдань / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Ірина Михайлівна Антохова (уклад.). — Чернівці : ЧНУ, 2001. — 35с. Економіка підприємств: Метод. вказівки / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Ірина Михайлівна Антохова (уклад.). — Чернівці : Рута, 2001. — 42с. 36. Економічна теорія управління підприємством: Матеріали до лекцій і семінарів / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Економічний факультет / В.І. Коваль (авт.-уклад.). — Черкаси, 2003. — 168с. 37. Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 1-2 березня 2000 року / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / А.А. Мазаракі (ред.) — К., 2000. — 162с. 38. Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.:Тези доп., 24-25 жовтня 2002 р.:У 2 ч. / Київський національний торговельно-економічний ун-т Міжнародна асоціація торговельно-економічної освіти / В.Д. Лагутін (відп.ред.) — К., 2002. — 253с. 39. Забродская Л. Оценка финансовой устойчивости предприятий // Бизнес - Информ. - 1998. - №7. - С. 54 40. Заїнчковський Анатолій Олександрович, Решетюк Григорій Михайлович, Болдуй Галина Андріївна, Жужукіна Н. І., Заїнчковський І. А. Економіка підприємств харчової промисловості: Підручник для студ. економічних спец. харчової промисловості вищ. аграр. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Анатолій Олександрович Заїнчковський (ред.). — К. : Урожай, 2002. — 271с. 41. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства 3-е изд. перераб. – М.: ІНФРА. – М., 2002. – 358 с. 42. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник.- М.: ДИС, 1997.- 368 c.- ISBN 5-86509-054-2 Шніцер М. Порiвняння економiчних систем: Пер.з англ..- К.: Основи, 1997.- 519 c. 43. Збірник задач з курсу Економіка і фінанси підприємств: Навчальне видання, 2005.- 208 с. 44. Інформаційні системи і технології підприємств: Метод. вказівки для самост. роботи і завдання контр. робіт для студ. спец. 6.050107 Економіка підприємств заоч. форми навч. / Укоопспілка Львівська комерційна академія / О.М. Ананьєв (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. —323с. 45. Калина А.В. та ін. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Посібник. – К.:, 2000., 272 с. 46. Качтарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства: //Фінанси України. – 1999. -№10.,138-140 с. 47. Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Економіка підприємств автомобільного транспорту: Навч. посібник для студ. спец. Автомобілі та автомобільне господарство / Вінницький держ. технічний ун- т. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 115с 48. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность .- М.: Экономика, 1997.- 288 c. 49. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник: Навчальне видання: .- М.: Финансы и статистика, 1998.- 368 c. 50. Кондратьева А. Проблемы аналізу фінансового стану підприємств в умовах перехідної економіки: // персонал – спецвипуск. –2001. 177-182 с. 51. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники: // Фінанси України. – 1999. - №11., 66-69 с. 52. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Пітер Грудка, 1999.,896 с. 53. Крикун К. В. Ринкова економіка підприємств будіндустрії: В запитаннях і відповідях:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2004. — 207с 54. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник:Пер.с англ..- М.: Эконом. фак-т МГУ ЮНИТИ, 1997.- 799 c. 55. Куликов Л.М. Основы экономических знаний: Учебное пособие: Навчальне видання: .- М.: Финансы и статистика, 1998.- 272 c. 56. Ляшенко Ганна Павлівна, Гаєвська Лариса Миколаївна, Рибак Сергій Олександрович, Фурманюк Оксана Леонідівна. Практикум з економіки і оподаткування підприємств (для поглибленого вивчення фахових дисциплін спеціальності Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 183с. 57. Маевский В. Введение в эволюционную макроэкономику.- М.: Япония сегодня, 1997.- 106 c. 58. Мельник А.Ф. Державне регулювання економiки: Навчальний посiбник.- К.: ІСДО, 1994.- 272 c. 59. Меськон М. У., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджменту: - М.: Справа, 1999., 704 с. 60. Методичні рекомендації до підготовки і складання державного комплексного іспиту з професійно-кваліфікацiйним рівнем бакалавра з економіки для студентів спеціальності-06.050100.- Суми: УАБС, 1997.- 42 c. 61. Новий росiйсько-український словник-довiдник юридичної, банкiвської, фiнансової, бухгалтерської та економiчної сфери: Близько 85 тисяч слiв: Наукове видання: .- К.: Довiра УНВЦ Рiдна мова, 1998.- 783 c. 62. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика: В 2-х т Т.1.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1997.- 752 c. 63. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. –в 2 т. – К.:, 2001., 400 с. 64. Поповкiн В.А. До концепцiї державної регiональної економiчної полiтики.- К.: Нац. iн-т стратегiчних дослiджень, 1995.- 64 c. 65. Примак Тетяна Олександрівна. Економіка підприємств: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2004. — 107с. 66. Райхлин Э. Основы экономической теории. Валовый внутренний продукт и экономические циклы: классический, новый классический и новый кейнсианский подходы.- М.: Наука, 1997.- 138 c. 67. Росситер Дж. Р., Персі Л. Реклама і просування товарів. – СПб.: Видавництво «Пітер», 2000. 656 с. 68. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник: Навчальне видання: .- М.: НОРМА Инфра-М, 1998.- 456 c. 69. Семенець І. В. Визначення фінансових результатів діяльності сільгосппідприємства: // Фінанси України. – 2002. - №9. 44-48с. 70. Система национальных счетов: Учебное пособие: Инструмент макро-экономического анализа.- М.: Финстатинформ, 1996.- 285 c. 71. Соболев В.М. Макроэкономика: Учебное пособие.- Х.: Студцентр, 1997.- 224 c. 72. Соколинский В.М. Государство и экономика: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 136 c. 73. Соколова Л.М. и др. Критерії оцінки фінансового стану підприємства: // Бизнес-информ. – 2001. - №10. 45-48 с. 74. Статистика підприємств споживчої кооперації: Метод. вказівки, завдання для аудиторної та самост. роботи, контрольні тести, табель форм стат. звітності з курсу для студ. спец. 6.050107 Економіка підприємств / Укоопспілка Львівська комерційна академія / Л.І. Крамченко (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 79с. 75. Сурин А.И. История экономики и экономических учений: Учебно-методическое пособие: Навчальне видання: .- М.: Финансы и статистика, 1998.- 200 c. 76. Уткин Э.А. Экономика,рынок, предпринимательство: Учебное пособие: .- М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996.- 360 c. 77. Філонич А.В. Державна промислова політика як фактор ефективного регулювання економіки : Автореферат, 1997.- 18 с. 78. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. /Під ред. Е. З. Стоянова. – 2-е изд., перераб. і доп. – М.: Перспектива, 1997. 574 с. 79. Хруцкий В. Е., Корнєєва І. В. Современный маркетинг: настільна книга по дослідженню ринку: Навчальний посібник. – М.: Фінанси і статистика, 1999., 528 с. 80. Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб. для студ. аграр. вузів III-IV рівнів акредитації із спец. Економіка підприємств, Облік і аудит, Фінанси, Аграрний менеджмент. — К. : Вища школа, 1998. — 253с. 81. Черевко Георгій Владиславович, Горбонос Федір Володимирович, Іваницька Галина Богданівна, Павленчик Наталія Федорівна. Економіка підприємств: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. бакалавра за напрямом Економіка і підприємництво / Георгій Владиславович Черевко (заг.ред.). — Л. : Апріорі, 2004. — 382с. 82. Шапілова Надія Володимирівна. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни Економіка підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. навч. закладів. — Х. : Консум, 1999. — 99с.
Дополн. информация1384
Рік написання: 2006
Примечание Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: 5993956@mail.ru, admin@sessiya.com.ua
Заказать

Обратите внимание. Администрация сайта не несет никакой ответственности за содержание и достоверность материалов а также последствия, которые могут возникнуть вследствие их использования. Данные, касающиеся конкретных предприятий, названия предприятий, имена являются вымышленными, любое совпадение - случайно.

Смотрите также:
 • Розробка бізнес плану і розрахунки фінансовий трудових і матеріальних ресурсів на проект „Ковбасний цех”

  ВСТУП 4 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану 7 1.2 Технологія розробки бізнес-плану 10 1.3 Зміст основних розділів бізнес-плану 14 2 ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 33 2.1 Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства 33 2.2 Оцінка ефективності реальних інвестицій об’єкта дослідження сучасними методами 42 2.3 Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного проекту 52 3 РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 62 3.1 Стисла характеристика інвестиційного проекту 62 3.2 Планування обсягу і структури виробництва продукції і їх ресурсне забезпечення 71 3.3 Управління реалізацією інвестиційного проекту 79 3.4 Фінансування інвестиційного проекту 87 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
 • Розробка пакета установчих документів та бізнес-плану фармацевтичного закладу (АПТЕКИ «ЗДОРОВАНЬ»)

  ВСТУП 3 1 ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5 2 ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА 8 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТУ ЗАСНОВНИЦЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАТ «ЗДОРОВАНЬ» 11 4 БІЗНЕС-ПЛАН СТОВРЕННЯ АПТЕКИ «ЗДОРОВАНЬ» 15 РЕЗЮМЕ 15 СУТЬ ПРОЕКТУ 16 АНАЛІЗ РИНКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 21 МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН 21 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 26 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 36 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 39 ОЦІНКА РИЗИКІВ 43 ВИСНОВКИ 46 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 48
 • Фінанси малих підприємств

  1. Механізм та порядок створення малого підприємства 3 1.1 Порядок державної реєстрації малих підприємств 3 1.2 Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 8 1.3 Фінансовий розділ статуту підприємства 8 2. Фінансові ресурси малого бізнесу 10 2.1 Динамічний розвиток малого бізнесу 10 2.2 Формування ресурсів малого підприємства 14 2.3 Особливості кредитування малого бізнесу 21 Список літератури 28
 • Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств

  Вступ 3 Розділ 1.Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств 5 1.1.Сутність бізнес-планування, його доцільність та ефективність 5 1.2.Методичні аспекти складання бізнес-плану 16 Розділ 2.Складання бізнес-плану 19 2.1.Розробка основних напрямків діяльності підприємства 19 2.2.Розробка бізнес-плану створення підприємства з виробництва хлібобулочних виробів 21 Розділ 3.Обґрунтування ефективності реалізації проекту 29 Висновки 38 Список використаної літератури 41
 • Обгрунтування бізнес проекту створення підприємства(ІІІ частина дипломної роботи)

  РОЗДІЛ 3 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2 3.1. Дослідження ринку лакофарбової продукції та визначення основних параметрів проекту 2 3.2. Ресурсне та економічне обґрунтування проекту 9 3.3 Оцінювання показників ефективності проекту з урахуванням вимог невизначеності та ризику 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2020   |   Создание сайта - vbs.com.ua