Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
               
Заявки на написание информационных работ принимаются:
  1) по тел.: +38 (044) 599 39 56
                    +38 (095) 096 30 88

  2) в режиме online - через форму заказа на сайте
 

Новости:

АКЦИЯ - С другом веселее ))) Закажите работу с другом - и получите скидку 10% для каждого! Закажите 3 работы - и получите скидку 15% для каждого! >>>
Итак, друзья, начался новый учебный год! В этом году теплая осень балует нас погодой, а мы побалуем вас скидками ))) Тому, кто успеет заказать рабо >>>
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Вы можете сделать заказ, оплатить работу и получить ее не выходя из дому! Сделать заказ очень просто через форму заказ >>>
"Нескучная осень!" Приведи друга - и получите скидку 10% на все работы! )) Акция действует до 15.11.2012 >>>
Акция "Скидочная осень"! Все клиенты, сделавшие заказ в Инфо-Центре до 30.11.2011 получают право на 5% скидку на сайте www.dakara.com.ua >>>
Все новости >>>

Статистика:
 
 

Курсовая: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVIII – XIX СТОЛІТТЯХ (ID:3388)

НазваниеСУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД ТА ПРАВО НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVIII – XIX СТОЛІТТЯХ (Код работы:3388)
Общая информация Раздел: История государства и права
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 3388
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 2779
NEW!!!Предварительный просмотр работы
СМОТРЕТЬ РАБОТУ >>>
СодержаниеВступ 3 1. Розподіл західноукраїнських земель у другій половині ХVІІІ століття. Встановлення австрійського адміністративно-територіального поділу 6 2. Галичина у останній третині ХVІІІ – першій половині ХІХ століть 8 3. Революція 1848 року та її вплив на суспільно-політичну ситуацію та правові відносини в Галичині 11 4. Суспільно-правовий стан Галичини у другій половині ХІХ століття 14 5. Державний устрій та право на буковинських землях 21 6. Суспільно-політичний лад та право у Закарпатті 27 Висновки 29 Список використаних джерел та літератури 33
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 1. Франко И.Я. Собрание сочинений: В 50 т. — Т. 47 : Исторические труды (1898-1913). – К.: Наук. думка, 1986. – 367 с. 2. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2.т. / В.Д. Гончаренко (ред.), В.Д. Гончаренко (уклад.) – Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX ст. – К. : Ін Юре, 1997. – 463с. 3. Верига Василь. Нариси з історії України (кінець XVIII- початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – 447 с. 4. Гончаренко С.В., Приходько С.М. Українська держава: теорія, історія, сучасність. – Полтава: Полт. держ. пед. ін-тут, 1994. – 47 с. 5. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К. : Генеза, 1995. – 607 с. 6. Гусєва С. О. Історія держави і права України. – О. : ЛАТСТАР, 2000. – 224 с. 7. Дубровіна А.Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX століття). – К.: КДУ, 1966. – 111 с. 8. Енциклопедія українознавства. Загальна частина /Під заг. ред. В.Кубійовича. – Т.2. – К.: Ін-тут укр. археографії НАН України, 1995. – 431 с. 9. История Украины. / А.И.Рогожин, В.А.Румянцев, Н.Н.Страхов. – Харьков: Право, 2000. – 400 с. 10. Історія держави і права України: У 2 ч. / А.Й. Рогожин (ред.). – Ч. 1. – К. : Ін Юре, 1996. 11. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – К. : Атіка, 2001. – 318 с. 12. Малик Ярослав, Вол Борис, Чуприна Василь. Історія української державності. – Львів : Світ, 1995. – 246 с. 13. Музиченко П.П. Історичні джерела сучасного етапу розвитку самоврядування в Україні // Юридичний вісник. – 1995. – № 2. – С. 21 – 27. 14. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К. : Знання, 2000. – 662 с. 15. Тацій В. Я., Святоцький О. Д., Гончаренко В. Д., Страхов М. М., Рогожин А. Й. Історія держави і права України: У 2 т. / В.Я. Тацій (ред.), А.Й. Рогожин (ред.). – Т.1. – К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. – 646с. 16. Шевченко О.О., Самохвалов В.О., Шевченко М.О., Капелюшний В.П. Історія держави і права України / В.Г. Гончаренко (ред.). – К. : Вентурі, 1996. – 288с.
Дополн. информация278
Рік написання: 2003
Примечание Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: 5993956@mail.ru, admin@sessiya.com.ua
Заказать

Обратите внимание. Администрация сайта не несет никакой ответственности за содержание и достоверность материалов а также последствия, которые могут возникнуть вследствие их использования. Данные, касающиеся конкретных предприятий, названия предприятий, имена являются вымышленными, любое совпадение - случайно.

Смотрите также:
 • Західноукраїнські землі в 20-30х роках

  ВСТУП. 3 1. ЕКОНОМІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. 4 2. БОРОТЬБА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ СОЦІАЛЬНЕ ВИЗВОЛЕННЯ У 20-30-Х РОКАХ ХХСТ. 12 ВИСНОВОК. 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 17
 • Історія цивільного права України

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАРОДЖЕННЯ ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 5 1.1. ФОРМУВАННЯ ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 5 1.2. ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ, ГЕТЬМАНАТ 8 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. ТА НА ПОЧАТКУ XX 13 2.1. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ 13 2.2. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 17 2.3. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 20 РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • Історія України (Питання до іспиту, екзамену, шпори, шпаргалки)

  1. Предмет і методологія історії України. Значення її вивчення 5 2. Джерела української історії 6 3. Періодизація та історіографія історії України 6 4. Первісне населення України за кам'яної доби 9 5. Розселення стародавніх слов'ян. Східні слов'яни. їх головні гілки. Автохтонність українського народу 10 6. Українці як етнос: походження, розселення, розвиток 11 7. Найдавніші державні утворення на території України 11 8. Київська Русь: місце і роль в українській історії 12 9. Хрещення Київської Русі та його історичне значення 13 10. Соціально-економічні відносини в Київській Русі 15 11. "Руська Правда" та її значення. 16 12. Феодальна роздробленість Київської Русі: причини та наслідки 17 13. Боротьба Київської Русі із зовнішньополітичною агресією у XІІ-ХIII ст. Золотоординське іго 19 14. Галицько-Волинське князівство: місце і роль в українській історії 20 15. Загарбання українських земель іноземними поневолювачами в XIV ст. 21 16. Литовська доба в історії України 22 17. Польсько-литовське зближення в кінці XIV - XVI ст. та його наслідки для України 24 18. Люблінська унія та її наслідки для України 24 19. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства 25 20. Козацько-селянські виступи кінця XVI - першої половини XVІI ст. 26 21. Українське суспільство в умовах Речі Посполитої (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) 28 22. Козаччина як соціально-економічне і політичне явище в історії українського народу 28 23. Запорізька Січ: виникнення, устрій і місце в українській історії 29 24. П. Сагайдачний-історичний портрет 30 25. Місце і роль козацтва в українській історії 31 26. Національно-визвольна війна українського народу середини XVn ст. під проводом Б. Хмельницького: причини, характер, рушійні сили, наслідки 32 27. Характеристика першою етапу Визвольної війни українського народу середини XVII ст. Зборівський договір 33 28. Зовнішньополітична діяльність Б. Хмельницького 35 29. Переяславська угода і Березневі етапі 1654 p.. їх вплив на Україну. 35 30. Боротьба за збереження незалежності козацької України після смерті Б Хмельницького. І. Виговського 37 31. Велика Руїна (друга половина XVII ст.). Поділ України 38 32. Національно-визвольна боротьба на Правобережній Україні. Гайдамацький рух. Опришківство у XVIII ст. 39 33. І. Мазепа. Його внутрішня і зовнішня політика 40 34. Обмеження й ліквідація української автономії XVIII ст. 42 35. Імперська політика російського самодержавства в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст. 44 36. Відродження національної самосвідомості українського народу в кінці XVIII - першій половині XIX ст. 45 37. Декабристський рух в Україні. Південне товариство 46 38. Тарас Шевченко та його роль в українській історії 48 39. Український суспільно-політичний рух у першій половині XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство (братство) 48 40. Реформи 40-50-х pp. XIX ст. в Австрійській імперії. їх соціально-економічні наслідки для українських земель 49 41. Український суспільно-політичний рух другої половини XIX ст. Українофільство. Громади 51 42. Реформи другої половини XIX ст. в Російській імперії й ринкова модернізація економіки України 52 43. Братство тарасівців (90-і pp. XIX ст.) 53 44. Виникнення політичних партій в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) 54 45. Революційна українська партія (РУП) та її роль в боротьбі народу за своє визволення 55 46. Україна в революції 1905 - 1907 pp. 56 47. Українські політичні сили в роки Першої світової війни 57 48. М.Грушевський - видатний вчений, політичний і державний діяч 57 49. Воєнні дії на території України в роки Першої світової війни 58 50. Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП): виникнення, розвиток і діяльність. В.Винниченко. С.Петлюра 60 51. Товариство українських поступовців (ТУП), його місце в українському національно-визвольному русі 60 52. Відновлення української державності (1917 p.). Внутрішня і зовнішня політика УHP. 61 53. Українська Центральна Рада, її роль у визвольних змаганнях народу 62 54. Наслідки та уроки національно-визвольних змагань в Україні в 1917-1920 pp. 63 55. Утворення ЗУНР та її взаємостосунки з УHP. Акт злуки 1919р. 64 56. Проголошення й поширення радянської влади в Україні. Ризький мирний договір 65 57. Суспільно-політичні та економічні відносини за Гетьманату (1918 р.) 66 58. Директорія та відновлення УНР. 68 59. Утворення КП(б)У, програмові й організаційні засади 69 60. Політика «воєнного комунізму» та його наслідки. 70 61. Утворення СРСР та його наслідки для українського народу 71 62. Українізація 20-х pp. XX ст.: мета, хід, наслідки. 72 63. УРСР в умовах НЕПу. Розвиток ринкових відносин 73 64. Організація українських націоналістів (ОУН): виникнення, програмні засади та діяльність. 74 65. Становище західноукраїнських земель у складі Польщі (20-30-ті pp. XX ст.). 75 66. Націонал-комунізм в Україні УКП, "шумськізм", "хвильовізм" "волобуєвщина" як опозиція сталінізму. 78 67. Сталінське форсування індустріалізації: мета метоли, наслідки 80 68. Колективізація. Голодомор 1932-1933 pp.: причини, прояви, наслідки 82 69. Масові репресії 30-х років в Україні 83 70. Карпатська Україна в боротьбі з фашистською агресією (1938-1939 рр) 84 71. Суспільно-політичні та економічні процеси на західноукраїнських землях в умовах першого етапу Другої світової війни (1939- 1941 pp.) 86 72. Радянсько-німецький договір про ненапад (серпень 1939 р.) та його наслідки для України 88 73. Бойові дії в Україні на початку Великої Вітчизняної війни (1941 -1942 рр) 89 74. Суспільно-політичні сили в Україні в роки Другої світової війни 91 75. Фашистський окупаційний режим в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.) 91 76. Рух Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1944 рр.) 92 77. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом 93 78. Бій за Дніпро та визволення Києва в роки Великої Вітчизняної війни 93 79. Визволення України від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 94 80. Наслідки Другої світової війни для України 95 81. Відбудова народного господарства України у повоєнне десятиріччя 96 82. Хрущовська "відлига" і перші спроби десталінізації України 97 83. Суспільно-політичні і економічні процеси в Україні в 60-80-х pp. XX ст. П.Ю.Шелест 99 84. Правозахисний і національно-визвольний рух в Україні в 60-80-х pp. XX ст. 100 85. Наростання кризових явищ у політичному, соціально-економічному та культурному житті України в 70-80-х pp. XX ст. Політика російщення 102 86. Перебудова і Україна; складність, непослідовність, суперечливість процесів (1985 -1990 рр.) 103 87. Екологічні проблеми України. Чорнобильська катастрофа (1986 р.) та її наслідки 104 88. Розпад Союзу РСР. Україна та СНД 105 89. Відновлення та розбудова суверенної України (90-ті pp. XX ст.) 107 90. Прийняття Конституції України (1996 p.). її значення для розбудови незалежної держави 108 91. Військово-політичні проблеми незалежної України 109 92. Сучасні українські політичні партії. їх роль у суспільному житті незалежної України 110 93. Україна та світове співтовариство на сучасному етапі 110 94. Президентські вибори 2004 року; розстановка політичних сил і наслідків 111 95. Політичні сили та виборчі блоки України у виборах до Верховної Ради 2006 р. 112 96. Українська діаспора: формування і діяльність 114
 • Історія держави і права України (конспект)

  1. Розкрийте предмет і завдання курсу «Історії держави і права України». Назвіть та охарактеризуйте основні підходи до періодизації курсу 2 2. Суспільно-політичний устрій скіфської держави. Охарактеризуйте джерела та риси права Скіфії 3 3. У чому полягає принципова відмінність державного устрою античних полісів від устрою Скіфії? Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій міст-держав. Джерела та основні риси права античних полісів Північного Причорномор я 5 4. Коли і за яких умов утворилася Боспорська держава? Охарактеризуйте процес її перетворення в царство. Джерела та основні риси права Боспорської держави 7 5. Охарактеризуйте процес формування державності у східних слов ян. Процес перетворення органів суспільного самоврядування у слов янських племінних союзах на державні органи 8 6. Якими факторами був зумовлений процес виникнення Давньоруської держави? У чому полягає наукова неспроможність норманської та пантюркської теорій походження державності у східних слов ян? 10 7. Охарактеризуйте суспільний лад Київської Русі 12 8. Дайте характеристику державного устрою Київської Русі. Поясніть зміст і значення реформ Володимира Великого 12 9. Охарактеризуйте систему судових органів Київської Русі 14 10. Дайте загальну характеристику джерел права Київської Русі 15 11. Охарактеризуйте структуру зміст і значення Руської Правди 16 12. Розкрийте зміст права власності в Київський Русі. Особливості захисту права власності різних прошарків суспільства за Руською Правдою. 18 13. Охарактеризуйте розвиток зобов язального права в Київський Русі 19 14. Розкрийте зміст спадкового права в Київський Русі та зміну в шлюбно-сімейному праві після прийняття християнства 20 15. Охарактеризуйте поняття та види злочинів у Київський Русі 21 16. Які види покарань за злочини застосовували в Київський Русі? 22 17. Характер судового процесу на Русі. Охарактеризуйте основні процесуальні дії та судові докази 23 18. У чому полягав вплив особливостей розвитку феодального землеволодіння на суспільно-політичний устрій Галицько-Волинського князівства 25 19. Назвіть відмінності джерельно-правової бази Галицько-Волинської держави. У чому полягали особливості системи права Галицько-Волинського князівства? 26 20. Охарактеризуйте вплив станової організації литовсько-руського суспільства на формування інститутів державної влади 27 21. Складіть схему судових установ Великого князівства Литовського. Поясніть зміст Судової реформи середини XVI ст. Дайте характеристику судових установ 28 22. Охарактеризуйте джерела права Великого князівства Литовського. Розкрийте зміст Литовських Статутів та їх значення для розвитку українського права 29 23. Охарактеризуйте процес розвитку державного та цивільного права литовсько-руської доби 31 24. Охарактеризуйте поняття та види злочинів система покарань за русько-литовським правом 32 25. Охарактеризуйте процесуальне право литовсько-руської доби 34 26. Польсько-Литовські унії (ХІV-ХV ст.) та їхні наслідки для України 35 27. Охарактеризуйте джерела та риси права на українських землях за польської доби 37 28. Розкрийте систему військово-адміністративних органів та управління Запорозької Січі. Охарактеризуйте систему судів на Січі 38 29. Особливості правової системи Запорозької Січі. Дайте Характеристику джерел і рис права Запорозької Січі 40 30. Охарактеризуйте процес формування Української національної держави під проводом Б. Хмельницького 41 31. Правовий статус Української гетьманської держави та форма державно-правових зв язків України з Росією за Договором 1654 р. 43 32. Розкрийте зміни у суспільному устрої Гетьманщини 45 33. Охарактеризуйте форму та адміністративно-політичний устрій козацько-гетьманської держави 46 34. Охарактеризуйте судоустрій козацько-гетьманської держави до і після судової реформи 1760-1763 рр. 48 35. Джерела права козацько-гетьманської держави. Чому гетьманські статті вважають конституціями козацько-гетьманської держави? Розкрийте порядок укладання та основний зміст цих актів. У чому полягало обмеження автономії України? 50 36. Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького (1710 р.) і основні ідеї та можливості їх реалізації в гетьманській державі 51 37. Що спричинило кодифікацію українського права у XVIII ст.? Поясніть зміст і наслідки кодифікаційних робіт 52 38. Охарактеризуйте збірник українського права 1743 р. «Права за якими судиться малоросійський народ» 53 39. Процес розвитку цивільного та цивільно-процесуального права козацько-гетьманської держави 54 40. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального та кримінально-процесуального права козацько-гетьманської держави 55 Література 58
 • Роль праці та трудового права в житті суспільства

  Вступ 2 Розділ І. Праця та її роль в суспільно-економічних відносинах українського суспільства 3 Розділ ІІ. Трудове право в житті українського суспільства: місце роль та загальне значення 11 2.1. Трудове право в суспільно-правових відносинах 11 2.2. Соціальне призначення трудового права в суспільстві його місце і роль у сфері соціального регулювання 17 2.3. Правове управління і регулювання трудового потенціалу суспільства 22 Висновки 26 Список використаних джерел 28
 
 

Реклама:


Украинская Баннерная Сеть

Проверить аттестат
 

 ГлавнаяО насУслугиОплата и ценыЗаказПлатные работы  | Бесплатные работыПоискВакансииКонтакты
© ИНФО-ЦЕНТР - 2007-2020   |   Создание сайта - vbs.com.ua